Educaţie de calitate pentru dezvoltare

Introducere

Educația este o parte importantă a dezvoltării durabile. Este unul dintre cele mai importante instrumente pe care le avem la dispoziție pentru a construi o societate mai corectă, mai pașnică, mai favorabilă incluziunii și care să contribuie la ruperea ciclurilor sărăciei de-a lungul generațiilor. Obiectivul de dezvoltare durabila 4 oferă un cadru extrem de ambițios, care nu urmărește doar să asigure oportunități de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți oamenii, dar, de asemenea, este esențial pentru restul  planului de dezvoltare.
Programele și inițiativele Humana People to People  au fost legate de educație încă de la începuturile sale, s-au extins și adaptat în conformitate cu nevoile locale. De la colegii de formare a cadrelor didactice la cursuri de alfabetizare pentru adulți în proiecte agricole, partenerii de lucru Humana lucrează nu numai pentru a creste accesul la o educație de calitate si echitabila in domenii care sunt adesea trecute cu vederea, dar si pentru a utiliza educaţia ca instrument pentru incluziune şi pentru o dezvoltare mai largă.

2016: UN NOU PLAN de dezvoltare

Lumea de astăzi este formată fără îndoială dintr-o serie de paradoxuri,fără precedent. În timp ce extinderea şi globalizarea au redus sărăcia la nivel mondial, acestea produc, de asemenea, modele de creştere economică scăzută, creşterea şomajului în rândul tinerilor şi creşterea vulnerabilitatii multor muncitori. Inegalitatile se adâncesc; atât între ţări cat şi în interiorul lor. Modelele tradiţionale de creştere economică, amestecate cu creşterea populaţiei şi urbanizarea, epuizeaza resursele naturale neregenerabile, provocând pagube ecologice ireversibile care conduc la schimbări climatice. Cu toate că diversitatea culturală este recunoscută, a existat , de asemenea, o creştere dramatică a conflictelor culturale, religioase şi violenţă. În plus, consecinţele negative ale acestor paradoxuri cel mai adesea au impact asupra celor mai vulnerabile grupuri de persoane.
In ultima parte a secolului XX (1960-2000), utilizarea apei s-a dublat, consumul de alimente şi producţia au crescut de 2,5 ori , iar consumul de lemn s-a triplat, în mare parte datorită creşterii demografice. Se estimează că, până în 2030, cererea de alimente va creşte cu cel cel puţin 35 la sută, cererea de apă cu peste 40 la suta, iar cererea de energie cu peste 50 la suta.
Aceşti factori ne -au condus la un punct de cotitură. După cum Agenda de Dezvoltare a Mileniului a ajuns la o limita în 2015, a devenit clar că o nouă paradigmă pentru dezvoltare trebuie stabilita; una care a privit dincolo de creştere economică şi care era mai echitabilă, mai cuprinzătoare şi mai prietenoasa cu mediul. Societatea civilă din întreaga lume, a cerut noi standarde de la guvernele lor. Guvernele au urmat exemplul, deşi numai sub presiune, admiţând sfârşitul erei combustibililor fosili la COP21 la Paris, în decembrie. În plus faţă de Agenda de dezvoltare durabilă, care a fost stabilita în luna septembrie a aceluiaşi an, acordul COP21 a stabilit un standard de mediu şi social pentru creşterea economică, acceptată de toate ţările, pentru prima dată.

Educaţia: calea dezvoltării durabile

Provocările globale cu care ne confruntăm în prezent vor fi îndeplinite şi depăşite de generaţiile următoare. Am văzut progrese incredibile in ultimii 15 ani, dar există încă un drum lung înaintea noastră.
In prezent, exista cu 83 de milioane mai multi copii în şcoală decât au existat în 1999, şi şcoala primară cu aproximativ 20 de milioane mai multi copii au absolvit în ţările cu venituri mici şi mijlocii decât ar fi facut-o inainte de 2000. Numărul de copii care au renuntat la şcoală a scăzut de la 102 milioane în 2000, la 58 milioane în 2012.
Cu toate acestea, în ciuda acestui succes, unul din şase copii din ţările cu venituri mici şi mijlocii încă nu termina şcoala primară, iar unul din trei adolescenţi nu ajunge la nivelul învăţământului secundar superior. În plus, aproximativ 250 de milioane de copii nu ajung la niveluri minime de învăţare după patru ani de învăţământ, chiar dacă majoritatea au fost sau inca sunt în şcoală. 
Educaţia este, de asemenea, probabil, una dintre cele mai puternice instrumente pe care le putem folosi pentru o schimbare pozitivă. La copiii mici, acest lucru înseamnă promovarea valorilor pe tot parcursul vieţii pe care dorim să le vedem în societate în general. Pentru absolvenţi de liceu, aceasta se traduce prin consolidarea capacitatii profesionale, care poate duce mai târziu la independenţă financiară. Pentru adulţi, aceasta poate însemna că o mamă ştie cum să trateze copilul ei bolnav. Sau, poate fi din interes pur şi curiozitate, ca o modalitate de a învăţa noi abilităţi sau despre lumea din jurul nostru.
Cu toate că, în marea majoritate a ţărilor şcoala primară este acum gratis, există încă bariere semnificative pentru milioane de copii în participarea şcolară, din cauza dezavantajelor legate de sărăcie, sex, locaţie, etnie şi capacitatea fizică. In plus, un învăţământ superior de calitate este esenţial pentru a se asigura copiilor o cale de succes pentru educaţia viitoare şi pentru viaţa dincolo de şcoală.
În acelaşi timp, tinerii se luptă să găsească locuri de muncă semnificative pe termen lung. Recesiunile economice, sectoarele private slabe şi alţi factori, înseamnă că nu sunt suficiente locuri de muncă create pentru a oferi locuri de muncă pentru toţi tinerii care devin forţa de muncă în fiecare an. În multe locuri, mobilitatea socială ascendentă care este asteptata să aiba un nivel mai ridicat de educaţie nu raspunde cerintelor, nu numai în ţările din Sud dar, de asemenea si în Nord la nivel mondial.
Efectele pozitive si pe termen lung ale unei educaţii de calitate sunt bine documentate, atât la nivel micro şi macro. Funcţia sa depăşeşte cu mult capacitatea productivă şi economică, ceea ce este, evident, importantă, dar are , de asemenea, dimensiuni culturale, sociale, economice, etice şi civice implicite şi importante. Educaţia pe care o persoană  a primit-o de-a lungul vieţii sale influenţează nu numai în mare măsură  capacitate ei profesională, dar modelează capacitatea unei persoane de a face faţă provocărilor în viaţă şi de a trai în pace cu ceilalţi.

Humana People to people &  Educaţia 2030 Cadrul pentru Acţiune

Creşterea gradului de conştientizare a necesităţii unei strategii mai cuprinzătoare pentru educaţie se reflectă în al patrulea Obiectiv de dezvoltare durabilă şi obiectivele sale asociate. Împreună cu Declaraţia de la Incheon, acest Cadru pentru Acţiune Educaţie 2030 (FFA) vizează o abordare mai integrată şi, prin urmare, eficientă pentru a "asigura şipromova oportunităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru toţi". Agenda este extrem de ambiţioasă şi recunoaşte importanţa educaţiei ca o componentă esenţială a dezvoltării durabile. Scopul acestui text este de a explora diferite obiective care alcătuiesc SDG4, foaia de parcurs la nivel mondial pentru următorii 15 ani, şi modul în care Humana People to People contribuie la indeplinirea fiecăreia dintre ele.

SDG 4.10: Până în 2030, creşterea substanţială a numarului de cadre didactice calificate, inclusiv prin cooperarea internaţională pentru formarea cadrelor didactice în ţările în curs de dezvoltare, în special ţările cel mai puţin dezvoltate şi micile state insulare în curs de dezvoltare

Expertiza Humana in cadrul Education Framework 2030 pentru Toţi începe cu ultima tinta; furnizarea de cadre didactice calificate. HPP a deschis primul colegiu pedagogic (TTC) în Maputo, Mozambic, în 1993. Astăzi, membrii naţionali Humana conduc 49 TTCs pentru profesorii de şcoală primară în Zambia, Malawi, Angola, Mozambic, Guineea -Bissau, Republica Democrată Congo şi India. Au adaptat programul pentru dezvoltarea timpurie a copilului în China şi Namibia şi au început, de asemenea, reţele de studenţi pentru pregatirea ca profesori pentru a oferi oportunităţi de dezvoltare profesională continuă. La sfârşitul anului 2015, in 49 de TTCs în 7 ţări au absolvit peste 25.000 de cadre didactice, dintre care 9.000 erau femei.
Programul se bazează pe o abordare centrată pe elev, care promovează gândirea critică şi capacitatea de adaptare la condiţiile adesea dificile. Majoritatea colegiilor sunt în zonele rurale, care nu au resurse şi pot avea raporturi profesor-elev de peste 1:50. Şcolile sunt acreditate la nivel naţional şi programele sunt dezvoltate în colaborare cu Ministerele Educaţiei. Programele de formare extinsă oferă studenţilor posibilităţi de a pune în practică teoria şi experienţe care vor servi mai târziu în cariera profesională. Elevii sunt  aşteptati să aiba iniţiative de dezvoltare la scară mică  în comunităţile locale si şcolile în care le efectuează; lucrările de întreţinere şcolare şi sarcinile sunt împărţite în mod egal între studenţi de sex masculin şi feminin.

SDG 4.1: Până în 2030, să se asigure că toate fetele şi toti băieţii absolva invatamantul primar si secundar liber, echitabil şi de calitate şicare să conducă la rezultate de învăţare relevante şi eficiente

SDG 4.5: Până în 2030, eliminarea diferentelor de gen în educaţie şi  asigurarea accesul egal la toate nivelurile de educaţie şi formare profesională pentru persoanele vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu handicap, populaţiilor indigene şi a copiilor aflaţi în situaţii vulnerabile

SDG 4.8: Construirea şi modernizarea mediilor de învăţământ , pentru copii cu handicap, sex vulnerabil şi oferirea mediilor de învăţare în condiţii de siguranţă, non -violente, inclusive şi eficiente pentru toţi

Abordarea şi filozofia Humana se bazează pe ideea că un profesor este unul dintre cei mai importanţi factori în experienţa de învăţare a unui copil. În plus faţă de consolidarea importanţei cadrelor didactice bine pregătite şi abilitate de a conferi deschidere spre învăţarea continuă la copii, profesorii sunt modele în comunităţile lor şi joaca un rol important în promovarea normelor culturale mai incluzive şi mai echitabile. In toate TTCs, stagiari-profesori beneficiază de formare axată pe teme de egalitate şi incluziune, atât la bărbaţi cât şi la femei, de la cluburi pentru fete în timpul formării lor practice sau alte iniţiative de sprijinire a fetelor şi a altor minorităţi.

În Malawi, membru naţional DAPP s-a concentrat în special asupra creşterii ofertei de cadre didactice calificate de sex feminin în zonele rurale, şi au absolvit în prezent mai mulţi studenţi de sex feminin decât bărbaţi. În Republica Democratică Congo, 40% din totalul noilor studenţi de la École Normale Mbankana sunt de sex feminin, după doar patru ani de funcţionare. Şi în Angola, înscrierea de sex feminin a ajuns la 43% dintre elevii din 2014. Partenerul naţional ADPP Mozambic a inscris , de asemenea , 40 de elevi cu deficienţe de vedere, în trei colegii, cu sprijinul organizaţiilor de sustinere locale. În ciuda unor bariere serioase, cei care au inceput să predea au primit un feedback pozitiv şi sunt în măsură să conteste norme zi de zi.

Condiţii fizice in şcoli sunt un alt factor cheie în experienţa de învăţare. În cazul în care şcolile nu se află la o distanţă sigură, părinţii pot ezita in a-si trimite copiii, în special fetele, la şcoală. În cazul în care nu există apă curentă sau instalaţii sanitare adecvate, participarea la şcoală  poate fi inconfortabila pentru fete. În cazul în care  sălile de clasă nu sunt menţinute sau, la fel ca în multe cazuri, nu există, sezonul ploios poate însemna de multe ori suspendarea orelor. Din acest motiv, ţari parteneri precum DAPP Zambia si DAPP Malawi au început recent intervenţii care vizează să îmbunătăţească condiţiile fizice ale şcolilor şi, prin urmare , experienţele de învăţare ale copiilor.

SDG 4.2: Până în 2030, să se asigure că toate fetele şi băieţii au acces la dezvoltarea de calitate timpurie, îngrijirea şi educaţia pre-primară, astfel încât acestia sa fie gata pentru învăţământul primar

În urmă cu doi ani, membrii naţionali Humana Africa de Sud şi Namibia DAPP au început programele de formare acreditate la nivel naţional de 18 luni pentru practicieni pentru Dezvoltarea Timpurie a Copilariei. Programul se bazează pe aceleaşi principii ca şi programele de formare pentru Şcoala primară a cadrelor didactice din alte ţări, iar studenţii care doresc să înceapă de la absolvire grădiniţelor primesc un sprijin continuu pentru a face acest lucru pe baza unei gradinite conduse de comunităţi.

În China, gradinitele au fost înfiinţate în cadrul proiectelor de dezvoltare agricolă pentru a satisface cererea din partea părinţilor pentru îngrijirea copilului şi în acelaşi timp, să introducă copiii din minoritatea Yin Mandarin şi in medii de învăţare formale. Modelul a fost reprodus în opt zone vizate din provinciile Yunnan şi Sichuan. La sfârşitul anului 2014, 1551 de copii erau inscrisi in 64 de gradinite, fiecare instituţie preşcolara cu proprii profesori recrutaţi şi formaţi la nivel local.

SDG 4.3: Până în 2030, să asigure accesul egal al tuturor femeilor şi bărbaţilor la educaţie la preţuri accesibile şi de calitate tehnică, profesională şi terţiară, inclusiv universitate

SDG 4.4: Până în 2030, creşterea substanţială a numărului de tineri şi adulţi care au abilităţi relevante, inclusiv competenţe tehnice şi profesionale, pentru ocuparea forţei de muncă, locuri de muncă decente şi antreprenoriat

Tinerii de astăzi sunt bărbaţi tineri şi femei, care vor constitui gânditorii, capabili să rezolve problemele şi liderii în generaţia următoare. O societate durabilă şi echitabilă depinde de viziunea, valorile şi abilităţile lor. Cu toate acestea, există mai multe ţări din sud precum şi din Occident, unde sistemul de învăţământ nu pregăteşte tinerii pentru tranziţia lor pe piaţa forţei de muncă.

În Mozambic, Angola, Guineea - Bissau şi Namibia, membrii naţionali Humana conduc şcoli profesionale care oferă cursuri profesionale de comerţ , în scopul de a construi capacitatea tinerilor locali. În Angola, cursurile sunt amestecate si cu cele pentru obtinerea certificatului şcolar timpuriu naţional, ceea ce înseamnă că primesc o diplomă de liceu, în plus faţă de o calificare la absolvire. În Guineea - Bissau, cursurile sunt concepute pentru a satisface nevoile locale pe termen lung. Elevii sunt capabili să efectueze stagii de ucenicie în proiectele de dezvoltare rurală corespunzătoare cursurilor de energie solare şi de gestionare a apei. În Mozambic, ADPP a semnat recent un memorandum de înţelegere ca furnizor de formare preferat pentru una dintre companiile mari de construcţii din ţară. În plus, studenţii au suport pentru căutarea de locuri de muncă sau în demararea propriilor lor afaceri odată ce au absolvit.

SDG 4.6: Până în 2030, să se asigure că toţi tinerii şi o proporţie substanţială de adulţi, bărbaţi şi femei stiu sa citeasca si sa socoteasca

Alfabetizarea adulţilor este esenţială pentru a oferi oamenilor şi comunităţilor oportunităţi economice. Pentru un producător agricol la scară mică, aceasta poate însemna a fi capabil de a planifica în mod eficient şi de a urmări producţia culturilor. Pentru o mamă, aceasta înseamnă a fi capabila să urmeze instrucţiunile pentru a da medicamentele copilului ei. Acesta poate oferi, de asemenea, o barieră de protecţie împotriva persoanelor care ar plăti, probabil, o rata de piaţă mai mica pentru produse, sau de a fi capabil de a crea un buget de familie şi astfel a economisi.

Din acest motiv, iniţiativele de dezvoltare agricolă şi rurală Humana includ cursuri de alfabetizare pentru adulţi, în zonele cu rate scăzute de alfabetizare a adulţilor. În Gemena, Republica Democratică Congo, personalul proiectului a învăţat 203 persoane (163 femei) , în clase de alfabetizare pentru adulţi între 2011 şi 2014 , într - un club al Agricultorilor finanţat de Agenţia spaniolă Aid, AECID. În Oio, Guineea - Bissau, un proiect de energie solară finanţat de UE a permis şcolilor locale să înceapă cursuri de seară pentru adulţi.

SDG 4.7: Până în 2030, să se asigure că toţi elevii să dobândească cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, inclusiv, printre altele, prin intermediul educaţiei pentru dezvoltarea durabilă şi un stil de viaţă durabil, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi, a păcii şi non -violenţa, cetăţenia globală şi aprecierea diversităţii culturale şi a contribuţiei culturii la dezvoltarea durabilă

Fata de Agenda de Dezvoltare a Mileniului, Obiectivele Globale recunosc rolul pe care ţările bogate trebuie să-l joace în sprijinirea dezvoltării durabile în întreaga lume. Acest lucru înseamnă că ţările bogate sunt responsabile nu numai ca politicile internaţionale şi comerciale sa fie mai echitabile şi mai prietenoase cu mediul, dar, de asemenea sa contribuie la diminuarea inegalităţilor şi a discriminării din interior. Acest lucru poate fi indeplinit printr-o societate educată şi conştientă.

Educaţia are un rol esenţial în promovarea cunoştinţelor pe care trebuie să le dezvoltăm: un sentiment de destin comun cu comunităţile locale, naţionale şi globale, precum şi o conştientizare a provocărilor diferitelor grupuri de oameni şi un angajament de acţiune civică şi socială, pe baza unui sentiment de interconectare cu alţii fie vecini sau străini. Multi parteneri Humana din Europa desfăşoară programe de cetăţenie globală în şcolile locale, pentru creşterea gradului de conştientizare a copiilor şi tinerilor cu privire la problemele de
mediu şi sociale, precum şi promovarea dialogului cu privire la aceste probleme, de la o vârstă fragedă.

Concluzii

Aşa cum se menţionează într- o publicaţie recent de Power C. "O educaţie de abilitare este una care construieste resursele umane de care avem nevoie pentru a fi productivi, pentru a continua să învaţam, pentru a rezolva problemele, să fim creativi şi să trăim împreuna cu natura în pace şi armonie. Atunci când naţiunile se asigura că o astfel de educaţie este accesibilă tuturor de-a lungul vieţii lor, o revoluţie liniştita este pus în mişcare: educaţia devine motorul dezvoltării durabile şi cheia pentru o lume mai bună ".
Imaginea lui Power rezumă viziunea Humana a educaţiei într-o lume globalizată plină de paradoxuri. Realizarea unei educaţii de calitate, incluzivă pentru toţi copiii şi cei care învaţă este un obiectiv extrem de ambiţios, dar este imperios necesar pentru realizarea restului agendei de dezvoltare durabilă.

 

1. În 1950, populaţia lumii a fost de 2,5 miliarde de oameni. În 2013, acesta a depăşit 7 miliarde şi este de aşteptat să depăşească 8 miliarde până în 2025, în conformitate cu DESA al ONU.Perspectivele (2013) World Population:. 2012 Revizie. New York.

2. Consiliul Naţional de Informaţii. (2012) Tendinţe globale 2030:. Lumi alternative de la Washington, DC

3. UNESCO (2015) Educaţie pentru Toţi Monitorizare Raportul Global 2015. Educaţie pentru Toţi 2000-2015:.. Realizări şi provocări Paris. UNESCO http://en.unesco.org/gem-report/allreports

4. Ibidem.

5. UNESCO (2014). Educaţie pentru Toţi Raportul Global 2013/14. De predare şi de învăţare: Asigurarea calitatii pentru toti, Paris. UNESCO. (A se vedea nota de subsol 1 pentru link-ul)

6. ADPP Angola (2014) ADPP Raport anual 2013. Luanda. Http://www.adpp-angola.org/publications/category/1-annual-reports

7. China HPP (2015).  Humana People to People China Raport anual 2014. Beijing. Http://www.hppchina.org.cn/en/cbwshow.asp?id=1038

8. Power, C. (2015) Puterea Educaţiei:. Educaţie pentru Toţi, Dezvoltare, globalizare şi UNESCO, Londra, Springer.