PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Conform cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation(GDPR), completate cu legilația română în vigoare,

S.C. HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L., CUI RO 18264676, își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră.

 

Datele Operatorului:

Cine suntem noi?

S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L face parte din Grupul Humana People to People - Europa Centrală și de Est, asociat cu Federația Asociațiilor Humana People to People, o rețea de organizații independente pentru dezvoltare, situate în Europa, America de Nord, Africa, Asia și America de Sud.

Principalul obiectiv al Humana - People to People în Europa este de a colecta, sorta și vinde, printr-un lanț de magazine proprii, îmbrăcăminte second-hand de calitate.

Detaliile de contact ale S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L:

Sediu

Țară: România

Adresa: Soseaua Ploiești-Târgoviște, KM 8, Zona Est Trup II, Etaj 2, Parc Industial Ploiești, Jud. Prahova.

Telefon: 0040 244 524 002

Email: infoclient@wordpress-418439-1315212.cloudwaysapps.com

Website: www.humana-romania.ro

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor / ofițerului pentru protecția datelor:

Puteți contacta direct responsabilul/ ofițerul nostru pentru protecția datelor, aici:

Email: infoclient@wordpress-418439-1315212.cloudwaysapps.com

 

 

 

Ce sunt datele personale?

În conformitate cu regulamentul general privind protecția datelor, datele cu caracter personal sunt definite ca:

„ Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale".

 

De ce S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L colectează și stochează date cu caracter personal?

Pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre, trebuie să colectăm date personale pentru scopurile menționate mai jos. Garantăm că informațiile pe care le colectăm și le folosim sunt indispensabile acestor scopuri și nu vizează intruziunea în spațiul dumneavoastră personal.

În scopul comunicării publicitare și de marketing, S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L vă va solicita un acord suplimentar.

 

Datele personale pe care le putem colecta și procesa sunt:

Categoria de date personale:

 1. Obținute cu ocazia nașterii, executării și încetării relației juridice de angajare: imagine, nume, PIN, Skype ID, carte de identitate, telefon, e-mail, informații despre contul bancar, informații despre educație, experiența precum și calificarea dumneavoastră, remunerația, informațiile despre locația GPS, informațiile conținute în dosarele medicale eliberate de către medici, atunci când sunt există, informațiile conținute într-un certificat de cazier judiciar și un certificat medical furnizat de noi în cazurile în care au fost emise conform legii sau pentru a ocupa un anumit post;
 2. Obținute cu ocazia procesului de selecție și de salariați pentru posturile vacante nou deschise sau existente: imagine facială, nume, adresă, Skype ID, carte de identitate, telefon, e-mail, informații educaționale, experiența și calificarea dumneavoastră, remunerația anterioară.
 3. Obținute prin utilizarea supravegherii video: imaginea facială, imaginile video;
 4. Obținute în urma activității de vânzare, facilitarea vânzării prin promovarea produselor și serviciilor Operatorului, comunicarea cu clienții și publicitatea.

 

Categorii speciale de date pe care le procesăm:

Informații medicale despre angajații care își desfășoară activitatea la locul de muncă - în măsura în care legea cere ca aceste date să fie colectate, informații medicale despre rudele apropiate ale angajatului - în măsura în care legea obligă S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L să se ocupe de înregistrări medicale similare. Informații anterioare - atât timp cât legea prevede ca S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L să colecteze aceste informații de la angajații săi.

 

Sursa datelor cu caracter personal:

 1. Persoana vizată însăși în cazul solicitării de locuri de muncă la S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L sau clienți ai companiei.
 2. Autoritățile de stat, se referă la datele colectate cu ocazia nașterii, executării și modificării raportului de muncă dintre S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L și angajați;
 3. De la camerele video ale S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L – in scopul protecției intereselor legale ale S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L și ale clienților săi cu privire la colectarea imaginilor video ale angajaților și clienților;
 4. Surse disponibile public cu datele personale ale reprezentanților oficiali ai partenerilor S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L

 

Declarăm că datele personale pe care le colectăm vor fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 1. Administrarea resurselor umane;
 2. În scopul căutării și găsirii de salariați pentru posturi vacante, noi sau existente;
 3. Să asigure securitatea angajaților din administrație, depozit și în magazine, precum și a clienților din magazine și să protejeze proprietatea Operatorului de la administrație, depozit și din magazinele Operatorului.
 4. În scopuri de marketing direct;

 

Baza legală care ne dă dreptul să procesăm datele este:

 1. Motive contractuale - privind nașterea, executărea și modificarea raportului de muncă al angajaților S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L
 2. Obligația legală apărută cu ocazia administrării și efectuării de modificări în ceea ce privește ocuparea forței de muncă existente la S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L.
 3. Protejarea intereselor vitale ale S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L și ale angajaților și clienților săi, cu ocazia supravegherii video;
 4. Exprimarea consimțământul clientului ale cărui date sunt colectate pentru prelucrare;

Toate interesele legitime urmărite de noi sau de terți care lucrează pentru noi sunt următoarele:

 1. Interesul în administrarea corectă a ocupării forței de muncă, primirea unei remunerații, dezvoltarea personală și bunăstarea;
 2. Pentru ocuparea de posturi vacante la S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L - interesul de a încheia unui contract de muncă și de a primi venituri din această relație;
 3. Interesul de a preveni furtul de haine de la depozit sau din magazinele S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L, precum și creșterea securității pentru clienți și angajati, prevenirea și combaterea accidentelor, dovada bunei-credințe.

 

Următoarele organizații / persoane pot primi datele dumneavoastră personale:

 1. Bancă - deservirea S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L privind transferurile salariale și alte plăți de asigurare de muncă ale angajaților și contractorilor.
 2. Furnizorul de servicii pentru Medicina Muncii cu ocazia îndeplinirii obligațiilor S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L ca angajator.
 3. Platformă de e-mail pentru comunicarea automată cu clienții pentru trimiterea de mesaje către adresele electronice ale clienților;
 4. Platformă de SMS pentru comunicarea automată cu clienții pentru trimiterea de mesaje către numerele de telefon ale clienților;

 

Consimțământ:

Prin exprimarea acceptării acestei Declarații de confidențialitate (Politică de confidențialitate), ne autorizați să procesăm datele dumneavoastră personale numai în scopurile pe care le-am specificat.

Consimțământul este necesar pentru a procesa ambele tipuri de date personale (normale și speciale), dar trebuie să fie explicit.

În cazurile în care dorim un acord privind datele personale speciale (sensibile), vom preciza întotdeauna conținutul și cum vor fi utilizate aceste informații.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment trimițând solicitarea corespunzătoare la adresa de e-mail.

 

Transmiterea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională

S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L nu intenționează să comunice datele dumneavoastră personale unor terțe părți fără a obține mai întâi consimțământul dumneavoastră.

 

Perioada de stocare a datelor

S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L vă va păstra datele personale nu mai mult decât termenul legal, iar datele vor fi stocate într-un mod sigur.

 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sunt următoarele:

În orice moment, în timp ce stocăm sau procesăm datele dumneavoastră personale, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi:

 • aveți dreptul să solicitați o copie a datelor dumneavoastră personale de la S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L  și dreptul de a le accesa în orice moment;
 • aveți dreptul să solicitați datele dumneavoastră personale de la S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L, într-o formă convenabilă, pentru a le transfera unui alt operator de date sau să solicitați acest lucru fără a vă putea fi refuzată această solicitare;
 • aveți dreptul să solicitați S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L corectarea datelor dumneavoastră personale inexacte, precum și a datelor care nu sunt actualizate;
 • aveți dreptul să solicitați S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L ca datele dumneavoastră personale să fie șterse fără întârzieri nejustificate în oricare dintre următoarele situații:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate;
 • când v-ați retras consimțământul;
 • când v-ați opus procesării;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală în conformitate cu legislația UE sau cu legislația unui stat membru care ne este aplicabilă în calitate de operator de date;
 • când au fost culese date cu caracter personal în legătură cu furnizarea de servicii de către societatea ce oferă servicii informatice.

Este posibil să refuzăm ștergerea informațiilor dumneavoastră personale din următoarele motive:

 • în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și dreptul la informare;
 • respectarea unei obligații legale din partea noastră sau exercitarea unui interes public;
 • în exercitarea puterilor oficiale acordate (în cazul în care sunteți o autoritate publică);
 • din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 • în scopul de arhivare, în interes public, de cercetare sau statistice, științifice sau istorice, în măsura în care efectuarea ștergerii este imposibilă sau există motive serioase care să împiedice realizarea obiectivelor acestei prelucrări; sau pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale.
 • Puteți cere S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L, să limiteze prelucrarea datelor personale, situație în care datele vor fi doar stocate, dar nu și prelucrate. Refuzul nostru de a efectua limitarea va fi explicit, doar în scris și suntem obligați să-l motivăm interesul legitim;
 • Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale printr-o solicitare separată adresată operatorului;
 • aveți dreptul să vă opuneți anumitor tipuri de procesare, cum ar fi marketingul direct (publicitate nesolicitate);
 • aveți dreptul să vă opuneți prelucrării automate, inclusiv profilării;
 • aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care implică profilarea;
 • dacă este cazul, utilizarea datele personale pentru un scop nou, care nu este acoperit de această declarație de protecție a datelor, se va face în baza unei noi declarații, iar atunci când va fi necesar, vom cere consimțământul prealabil pentru noul scop.

Toate cererile de mai sus vor fi transmise terțelor părți implicate în prelucrarea datelor dumneavoastră personale (destinatari, inclusiv în afara UE și organizații internaționale).

 

Aveți dreptul să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere

În cazul încălcării drepturilor dvs. sau a legilor aplicabile privind protecția datelor personale, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, adresă: Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Tel. +40 21 252 5599, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro , Website: http://www.dataprotection.ro/ .

În cazul în care doriți să vă plângeți cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, o puteți face contactând S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L (detalii de contact de mai sus).

Cum accesez datele mele personale, care sunt procesate?

Trebuie să solicitați acces utilizând datele de contact ale S.C HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L sau direct la responsabilului cu protecția datelor / ofițerului pentru protecția datelor.

Ca persoană vizată, ne puteți contacta în orice moment și în mod gratuit, procedând la comunicarea unei notificări scrise către HUMANA PEOPLE TO PEOPLE S.R.L. la adresa de email: infoclient@wordpress-418439-1315212.cloudwaysapps.com  sau înregistrată direct la orice magazin de vânzare al societății, în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR.

Pentru a vă confirma identitatea, trebuie să vă identificați prin intermediul unui document personal.