Legal

Vă informăm că prin trimiterea CV-ului dvs. vă exprimați în mod expres și explicit consimțământul în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare de către Humana People to People SRL, CUI RO18264676, cu sediul în Șoseaua Ploiești - Târgoviște, Km 8, Zona Est Trup II, Etaj 2, Parcul Industrial Ploiești, județul Prahova.

Datele dvs. cu caracter personal şi informaţiile furnizate de către dumneavoastră prin intermediul CV-ului, vor fi utilizate pentru a evalua solicitarea primită. Vom folosi, de asemenea, datele dumneavoastră pentru a vă invita la un interviu dacă corespundeţi cu cerinţele unui loc de muncă disponibil.

Comunicarea CV-ului dvs. nu determină în mod direct încheierea unui contract de muncă. Comunicarea datelor cu caracter personal către Humana People to People SRL reprezintă exclusiv voința dvs. liber exprimată în mod voluntar, în lipsa lor societatea noastră fiind în imposibilitatea de a evalua solicitarea primită și de a analiza dacă corespundeţi cu cerinţele unui loc de muncă disponibil.

Doar persoanele implicate în procesul de recrutare au acces la datele dumneavoastră. Datele dvs. nu vor fi transferate către terțe persoane.

Doar persoanele implicate în procesul de recrutare au acces la datele dumneavoastră. Datele dvs. nu vor fi transferate către terțe persoane.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate în baza noastră de date pentru o perioadă de 36 de luni de la primirea CV-ului.

În acord cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aveti dreptul de a solicita Humana People to People SRL, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal comunicate prin CV-ul transmis, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau de a va opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. Totodată, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia, precum și dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naționata de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

e-mail: infoclient@humana-romania.ro

Vă mulțumim pentru aplicația dvs.!